ניהול סיכונים

מבחר הביטוחים הקיים היום הינו רחב ואי אפשר לצפות מכל אדם לרכוש את כל הביטוחים על מנת להרגיש מכוסה ומוגן. תירוש פיננסים מתמחים בניהול סיכונים נכון וקנייה נקודתית של פוליסות ביטוח אשר יקנו לכם את הביטחון ואת הכיסוי המושלם מבלי לבצע רכישות מיותרות וכפולות. 

ביטוח בריאות

ביטוח בריאות פרטי הינו הביטוח הנפוץ ביותר ותפקידות להשלים את שירותי הבריאות אשר מוצאים לכם בקופות החולים השונות. יחד עם זאת, קיים שינוי גדול בין הפוליסות וחשוב לוודא שלא נוצר כפל ביטוחים בין הביטוח הפרטי לבין הכיסוי של קופת החולים.

ביטוח תאונות אישיות

ביטוח אשר מתמקד בכיסויים של פגיעות גוף אישיות. ייתכן שכל אדם ישמח לכיסוי נוסף למקרה של נפילה אך הביטוח הזה מיועד בעיקר לאוכלוסיות שונות אשר נמצאות בסיכון גבוה לחבלות כתוצאה מנפילה או פגיעה גופנית.

ביטוח משכנתא

ביטוח משכנתא למעשה מבטח את חייו של אחד מבני הזוג על מנת שבמקרה של מוות ואי עמידה בתשלומי המשכנתא, יכסה הביטוח את גובה המשכנתא מול הבנק הלווה. גם כאן נדרש סיוע של איש מקצוע על מנת לבחון היטב את תנאי הפוליסה וההלוואה.

ביטוח אובדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה נועד לבטח בעלי מלאכה אשר עיקר הפרנסה שלהם הוא בעזרת הידיים שלהם (מנתח, ספורטאים וכו'). ביטוח זה בא לוודא שבמידה ויפגע מקור הפרנסה שלהם, ישלם הביטוח את גובה הכיסוי על מנת לשמר את רמת ההכנסה שלהם.

ביטוח חיים

ביטוח חיים הינו הסכם ביטוחי בין העמית לחברת הביטוח בו מוסכם שבמקרה של פטירת העמית, תפצה חברת הביטוח את המוטבים בסכום הנקוב בפוליסת הביטוח. ביטוח חיים לעיתים מתנגש עם ביטוח משכנתא ולכן יש צורך להתייעץ עם איש מקצוע.

ביטוח סיעודי

ביטוח סיעודי מטרתו לסייע לכל אדם אשר הגיע למצב סיעודי לשלם עבור סיוע סיעודי לו הוא זקוק. גובה ההחזר אינו תלוי בהכנסותיו או מצבו הכלכלי של אותו עמית ואילו תלוי אך ורק בגובה הביטוח שהוסכם בניהם.

ביטוח אלמנטרי (רכב, דירה וכו')

ביטוח אלמנטרי הינו הסכם שיפוי בין העמית לחברת הביטוח בו מוסכם כיצד תפצה חברת הביטוח את העמית במקרה של פגיעה ברכוש המבוטח. הביטוח האלמנטרי כולל רכיב של השתתפות עצמית מצד העמית. ביטוח אלמנטרי כולל את הרכוש היקר לנו כגון: רכב, דירה, אופנוע, סירה ועוד..

בדיקת כפל ביטוחים

אנחנו נבצע עבורכם בדיקה מקיפה של תיק הביטוח שלכם ללא עלות וללא התחייבות