תיקון 190

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה אפשר למתאימים לנהל כספים נזילים דרך קופת גמל בבית השקעות או חברת ביטוח לבחירתם. בנוסף למסלולי ההשקעה הרבים, תיקון 190 מעניק הטבות מס משמעותיות לצד הוזלה דרסטית של עלויות הניהול.

הפופולאריות של תיקון 190 גדלה במהרה וסחפה לקוחות רבים אשר מעוניינים לנהל את כספכם בסביבה פטורה ממס רווחי הון. אך הזכאות לתיקון 190 מותנת בעמידה בשתי תנאים עיקריים:
1. העמית הינו מעל גיל 60
2. העמית מקבל קצבה מזערית (בגובה של 4481 ₪ )
כל אזרח אשר עונה לתנאים הללו רשאי לבצע הפקדה של סכום כסף הוני לקופת גמל במעמד תיקון 190 וליהנות מההטבות השונות.

היתרונות של תיקון 190 אל מול ניהול תיק השקעות. 

• מיסוי רווחי הון של עד 15% נומינליים במקום 25% (ראלי) בתיק ני"ע
• דחיית תשלומי מס עד ליום משיכת הכספים ( לרבות בהעברת מסלול או שינוי הגוף המנהל, ללא צורך בהגשת דו"ח לרשויות המס). בניגוד לתיקי השקעות שניכוי המס מתבצע במקור ועל כן במוצר זה המשקיע לא משלם מס עד המימוש הסופי ובכך מרוויח גם על המס ברבית דה ריבית.
• חיסכון בעלויות נלוות להשקעה: במוצר זה אין עלויות ועמלות בנקאיות של ניהול ניירות ערך ובהחזקת החשבון (דמי משמרת, קנייה ומכירה, עמלות קרנות).
• בנוסף ניתן לאמוד באופן מדויק את העמלות הנגבות על ניהול הכספים ואת התשואות של הגוף המנהל והמתחרים וניתן להתבסס על תשואות עבר (אתר גמל-נט של משרד האוצר). היום בתי ההשקעות לא מציגים ביצועי עבר של תיקי ההשקעות אותם הם מנהלים.
• פיזור השקעה רחב יותר ויתרונות השקעה של קופת הגמל כמשקיע מוסדי. קופת גמל יכולות ומשקיעות היום בפועל גם בנכסים לא סחירים כגון נכסי נדל"ן מניבים בארץ ובחו"ל, תשתיות (השקעה בכביש 6) ,אשראי חוץ בנקאי ועוד. בניגוד לתיק השקעות הממוקד רק בניירות ערך, תיקון 190 מגוון מאוד את תיק ההשקעות לאפיקים נוספים ומפזר את הסיכון ובכך מאפשר להם לייצר תשואה יחסית בטוחה ממקורות נוספים.
• העברה בין דורית של הכספים למוטבים תוך הקלה בבירוקרטיה.

קבלת פטור מלא ממס רווחי הון בתנאים מסוימים. 

• במידה ונפטר העמית עד גיל 75 המוטבים בקופה יקבלו את כל הצבירה באופן הוני ופטור ממס.
• במידה ונפטר העמית אחרי גיל 75 , המוטבים יקבלו את זכויותיו (יוכלו לבחור אם לקבל את הכסף מיידית לאחר הפטירה ב 15% מס נומינאלי על הרווחים או לקבל קצבה פטורה כאשר יגיעו לגיל 60).
• במידה והעמית מחליט בעת המשיכה למשוך את הכספים בצורה קיצבתית (לא הונית) הרווחים פטורים ממס.

נשמח להיפגש ולהרחיב בנושא בפגישת ייעוץ פנים מול פנים עם אחד מהיועצים הבכירים שלנו ללא כל עלות או/ו התחייבות!

קבל הצעה אטרקטיבית לתיקון 190