שירותים משלימים

תכנון וליווי פרישה

תכנון פרישה ע"י רואה חשבון, יועץ מס פנסיוני בלתי תלוי.

העברה בין דורית בהיבט המשפטי

צוואות, עזבונות, הסכמי ממון וייפוי כח מתמשך.

מיסוי בינלאומי

ייעוץ חיצוני של משרד רו"ח בלתי תלוי לגבי מיסוי אמריקאי והשקעות גלובאליות אחרות.

ערבות הדדית

ניהול תרומות ופילנטרופיה

גיוס הון וחוק חברות

אנו מסייעים ומלווים את לקוחותינו בתהליכי גיוסי הון וחוב וכן בהליכי מכירה של עסקים ריאליים, והכל באמצעות אנשי מקצוע מהשורה הראשונה